Uchwała Nr XI/103/2020 z dnia 24.01.2020 r.

 

 

Uchwała Nr XI/103/2020 z dnia 24 styczni 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości