Uchwała Nr X/48/2007 z dnia 27.08.2007 r.

 

Uchwała Nr X/48/2007 z dnia 27.08.2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów na lata 2008 - 2012