Uchwała Nr X/122/2012 z dnia 17.02.2012 r.

 

Uchwała Nr X/122/2012 z dnia 17.02.2012 r. w sprawie wysokosci stawek prcentowych i warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchmości stanowiących własność Gminy Zagórów