Uchwała Nr VIII/82/2015 z dnia 29.12.2015 r.

 

Uchwała Nr VIII/82/2015 z dia 29 grudnia 2015 r.  w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów