Uchwała Nr VIII/79/2015 z dnia 29.12.2015 r.

 

Uchwała Nr VIII/79/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji