Uchwała Nr VIII/78/2015 z dnia 29.12.2015 r.

 

Uchwała N VIII/78/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.  w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy