Uchwała Nr VIII/100/2011 z dnia 18.11.2011 r.

 

Uchwała Nr VIII/100/2011 z dnia 18.11.2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Zagórów