Uchwała Nr VII/53/2015 z dnia 29.10.2015 r.

 

Uchwała Nr VII/53/2015 z dnia 29 października 2015 r.  w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Zagórów