Uchwała Nr VII/66/2019 z dnia 05.09.2019 r.

 

Uchwała Nr VII/66/2019 z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego