Uchwała Nr VII/65/2019 z dnia 05.09.2019 r.

 

 

Uchwała Nr VII/65/2019 z dnia 5 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Zagórów