Uchwała Nr VII/64/2019 z dnia 05.09.2019 r.

 

Uchwała Nr VII/64/2019 z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Zagórów