Uchwała Nr VI/48/2015 z dnia 10.09.2015 r.

 

Uchwała Nr VI/48/2015 z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat