Uchwała Nr VI/57/2019 z dnia 26.06.2019 r.

 

Uchwała nr VI/57/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne