Uchwała Nr VI/56/2019 z dnia 26.06.2019 r.

 

Uchwała Nr VI/56/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów

Załącznik - Plan sieci publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórów od dnia 1 września 2019 r.