Uchwała Nr VI/55/2019 z dnia 26.06.2019 r.

 

 

Uchwała Nr VI/55/2019 z dna 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Załącznik - Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórów, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.