Uchwała Nr V/65/2011 z dnia 06.05.2011 r.

 

Uchwała Nr V/65/2011 z dnia 06.05.2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wcodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zagórów