Uchwała Nr V/61/2011 z dnia 06.05.2011 r.

 

Uchwała Nr V/61/2011 z dnia 06.05.2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wrąbczyn

Skarga Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/61/2011 z dnia 6.05.2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wrąbczyn

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/61/2011 z dnia 6.05.2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wrąbczyn.