Uchwała Nr V/42/2015 z dnia 25.06.2015 r.

 

Uchwała nr V/42/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym