Uchwała Nr V/37/99 z dnia 05.03.1999r.

 

Uchwała Nr V/37/99 z dnia 05.03.1999r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów