Uchwała Nr V/37/2011 z dnia 06.05.2011 r.

 

Uchwała Nr V/37/2011 z dnia 0605.2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bukowe

Skarga Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/36/2011 z dnia 6.05.2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bukowe.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/37/2011 z dnia 6.05.2011 r.  w sprawie Statutu Sołectwa Bukowe.