Uchwała Nr V/33/2003 z dnia 11.04.2003 r.

 

Uchwała Nr V/33/2003 z dnia 11.04.2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie