Uchwała Nr V/31/2003 z dnia 11.04.2003 r.

 

Uchwała Nr V/31/2003 z dnia 11.04.2003 r. w sprawie rozpatreznia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2002 r. i udzielenie Burmistrzowi absolutorium

 

ZAŁĄCZNIKI:

Sprawozdanie

Tabela 1 - dochody

Tabela 1 - wydatki część I

Tabela 1 - wydatki cześć II

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5