Uchwała Nr V/27/99 z dnia 05.03.1999r.

 

 

Uchwała Nr V/27/99 z dnia 05.03.1999r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów