Uchwała Nr IV/25/2003 z dnia 21.02.2003 r.

 

Uchwała Nr IV/25/2003 z dnia 21.02.2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług wodnych w Zagórowie

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług wodnych w Zagórowie -część I

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług wodnych w Zagórowie -część II