Uchwała Nr IV/22/2007 z dnia 28.02.2007 r.

 

Uchwała nr IV/22/2007 z dnia  28.02.2007 r.  w sprawie określenia zasad usutuowania na terenie gminy i miasta Zagórów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych