Uchwała Nr IV/21/2007 z dnia 28.02.2007 r.

 

Uchwała Nr IV/21/2007 z dnia 28.02.2007 r. zmieniająca uchwałę nr IV/22/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów