Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 28.03.2019 r.

 

Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów

Imienny wykaz głosowania radncyh nad podjęciem uchwały