Uchwała Nr IV/33/2019 z dnia 28.03.2019 r.

 

 

Uchwała Nr IV/33/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów jednostek pomocniczych Gminy Zagórów

Imienny wykaz głosowania radnych nad podjęciem uchwały