Uchwała Nr III/18/2002 z dnia 13.12.2002 r.

 

Uchwała Nr III/18/2002 z dnia 13.12.2002 r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności