Uchwała Nr III/21/2019 z dnia 20.02.2019 r.

 

 

Uchwała Nr III/21/2019  z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniastawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy