Uchwała Nr II/9/2014 z dnia 27.12.2014 r.

 

Uchwała nr II/9/2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałe nr XV/179/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w spawie zasad i tybu pstępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją