Uchwała Nr V/39/2011 z dnia 06.05.2011 r.

 

Uchwała Nr V/39/2011 z dnia 06.05.2011 r. w sprawi Statutu Sołectwa Grądzeń.

Skarga Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/39/2011 z dnia 6.05.2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Grądzeń.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/39/2011 z dnia 6.05.2011 r.  w sprawie Statutu Sołectwa Grądzeń.