Podstawa prawna opracowania dokumentu

Zarządzenie w sprawie strategii rozwoju gminy