Strategia Rozwoju Gminy Zagórów na lata 2015-2022

 

Uchwała Nr VIII/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Zagórów na lata 2015-2022

Załącznik  - Strategia Rozwoju Gminy Zagórów na lata 2015-2022