Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zagórów