2014

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2015 rok
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032
zmieniająca uchwałę Nr XV/179/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2015 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2014
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014-2032
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Zagórowa