Skład Rady Miejskiej

KADENCJA 2018-2023

Rada Miejska Zagórowa

kadencja 2018 – 2023

 

Ryszard Sikorski – Przewodniczący Rady

Grzegorz Skąpski – Wiceprzewodniczący Rady

Rafał Kowalewski – Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Burdziński

Marcin Kaczorowski

Jan Kloc

Gabriel Kubiak

Danuta Kujawa

Elżbieta Mróz

Jan Nowak

Konrad Przydryga - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Zagórowa

Michał Ruciński

Tomasz Słowiński

Marcin Urycki

Marek Zawal