Nazwa, dane adresowe

Dane adresowe

  
 
Rada Miejska Zagórowa
______________________
 
     Biuro Rady Miejskiej Zagórowa
                 Urząd Miejski
                 ul. Kościelna 4
               62-410 Zagórów
   ___________________________
 
   tel. (63) 274-88-01
   fax. (63) 274-88-11
   e-mail: rada_umg@zagorow.pl