KADENCJA 2018-2023

 

RADA MIEJSKA ZAGÓROWA  KADENCJA 2018 – 2023

SKŁADY KOMISJI STAŁYCH

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Danuta Kujawa – Przewodnicząca komisji
 2. Jan Kloc – Zastępca przewodniczącej
 3. Marek Zawal
 4. Paweł Burdziński
 5. Marcin Urycki
 6. Michał Ruciński
 7. Tomasz Słowiński
 8. Elżbieta Mróz

 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Konrad Przydryga – Przewodniczący komisji
 2. Gabriel Kubiak – Zastępca przewodniczącego
 3. Jan Kloc
 4. Marcin Kaczorowski
 5. Jan Nowak

 

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:

 1. Gabriel Kubiak – Przewodniczący komisji
 2. Grzegorz Skąpski – Zastępca przewodniczącego
 3. Jan Nowak
 4. Ryszard Sikorski
 5. Marcin Urycki
 6. Michał Ruciński
 7. Paweł Burdziński
 8. Konrad Przydryga
 9. Elżbieta Mróz

 

 

KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROLNICTWA:

 1. Jan Kloc – Przewodniczący komisji
 2. Marcin Kaczorowski – Zastępca przewodniczącego
 3. Rafał Kowalewski
 4. Danuta Kujawa
 5. Tomasz Słowiński
 6. Marek Zawal