KADENCJA 2014-2018

 

Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej Zagórowa

kadencja 2014 - 2018

 

 Komisja Rewizyjna

 1. Małgorzata Kopaczewska - przewodnicząca
 2. Rafał Kowalewski - zastępca przewodniczącej 
 3. Jacek Juszczak
 4. Jan Kloc
 5. Marek Zawal

 

 

 Komisja Budżetu i Finansów

 1. Grzegorz Cieślewicz - przewodniczący
 2. Marcin Adaszak - zastępca przewodniczącego
 3. Małgorzata Kopaczewska
 4. Rafał Kowalewski
 5. Nina Madalska
 6. Marzena Matuszak
 7. Jan Nowak
 8. Konrad Przydryga
 9. Marcin Urycki
 10. Janusz Wawrzyniak

 

 

  Komisja Polityki Społecznej i Rolnictwa

 1. Marzena Matuszak - przewodnicząca
 2. Grzegorz Cieślewicz - zastępca przewodniczącej
 3. Marcin Adaszak
 4. Jacek Juszczak
 5. Jan Kloc
 6. Marian Parus
 7. Konrad Przydryga
 8. Grzegorz Skąpski
 9. Marek Zawal