KADENCJA 2010-2014

 

Składy osobowe stałych Komisji  Rady Miejskiej
 
kadencja 2010 - 2014
 
 
 
 
 
Komisja Rewizyjna
1. Grzegorz Skąpski                - Przewodniczący
2. Marcin Urycki                      - Zastępca Przewodniczącego
3. Piotr Bartecki
4. Jan Kloc
5. Marian Parus
 
 
Komisja Budżetu i Finansów
1. Marcin Urycki                    - Przewodniczący
2. Rafał Kowalewski              - Zastępca Przewodniczącego
3. Lech Bartecki
4. Grzegorz Cieślewicz
5. Henryk Kruczkowski
6. Romualda Matusiak
7. Jan Nowak
 
 
Komisja Polityki Społecznej i Rolnictwa
1. Danuta Kujawa                   - Przewodnicząca
2. Marzena Matuszak               - Zastępca Przewodniczącej
3. Piotr Bartecki                    
4. Zbigniew Buśkiewicz
5. Grzegorz Cieślewicz
6. Jan Kloc
7. Marian Parus
8. Ryszard Sikorski
9. Grzegorz Skąpski