Sprawozdanie Burmistrza z dn. 4.12.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, tj. od 27.10.2020 r. do 04.12.2020 r.