Sprawozdanie Burmistrza z dn. 30.12.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, tj. od 04.12.2020 r. do 30.12.2020 r.