Sprawozdanie Burmistrza z dn. 29.10.2019 r.

 

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Zagórów z działaności w okresie międzysesyjnym, tj. 05.09.2019 r. - 29.10.2019 r.