Sprawozdanie Burmistrza z dn. 29.05.2019 r.

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Zagórów w okresie międzysesyjnym, tj. 28.03.2019 r. -  29.05.2019 r.