Sprawozdanie Burmistrza z dn. 27.12.2019 r.

 

Sprawozdanie Burmistrza Gminy zagórów z działalności w okresie międzysesyjnym, tj. 03.12.2019 r. - 27.12.2019 r.