Sprawozdanie Burmistrza z dn. 27.12.2018 r.

 

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Zagórów z dzialalności w okresie międzysesyjnym od. 19.11.2018 r. do 27.12.2018 r.