Sprawozdanie Burmistrza z dn. 26.06.2019 r.

 

Sprawozdanie Burmsitrza Gminy Zagórów z działalnosci w okresie miedzysesyjnym, tj. 29.05.2019 r. - 26.06.2019 r.