Sprawozdanie Burmistrza z dn. 24.01.2020 r.

 

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Zagórów z działalności z okresie międzysesyjnym, tj. 27.12.2019 r. - 24.01.2020 r.