Sprawozdanie Burmistrza z dn. 20.02.2019 r.

 

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Zagorów z działalności w okresie międzysesyjnym, tj. od 27.12.2019 r. do 20.02.2019 r.